Nước nào bán iPhone 6s với giá ‘cắt cổ’ nhất?

Nước nào bán iPhone 6s với giá ‘cắt cổ’ nhất?

(PLO) - Không phải là nước Pháp như các thông tin đã công bố trước đó, mà chính Ấn Độ mới là quốc gia bán iPhone 6s với mức giá ‘cắt cổ’.