Xuất hiện thẻ tích điểm Vpoint đầu tiên tại Việt Nam

Xuất hiện thẻ tích điểm Vpoint đầu tiên tại Việt Nam

(PLO)- Vpoint - một loại thẻ ưu đãi dùng để tích điểm và tiêu dùng tại tất cả cửa hàng thuộc hệ thống liên minh đa ngành (cộng đồng Vpoint) đầu tiên tại Việt Nam.