Vietnamobile ngừng bán Thánh SIM

Vietnamobile ngừng bán Thánh SIM

(PLO)- Sắp tới đây, Vietnamobile sẽ chính thức ngừng bán Thánh SIM từ đầu năm 2019.
Đang hiển thị 2201645673509662010.