Google tặng laptop và 100.000 điểm truy cập Wi-Fi miễn phí

Google tặng laptop và 100.000 điểm truy cập Wi-Fi miễn phí

(PLO)- Theo Engadget, Google sẽ cung cấp tổng cộng 4.000 laptop (Chromebook) và 100.000 điểm truy cập Wi-Fi miễn phí cho sinh viên trong mùa dịch COVID-19.