Vingroup hoàn thành 2 mẫu máy thở 'made in Việt Nam'

Vingroup hoàn thành 2 mẫu máy thở 'made in Việt Nam'

(PLO)- Sau hơn ba tuần công bố kế hoạch, Vingroup đã hoàn tất và chuẩn bị đưa ra thị trường hai mẫu máy thở xâm nhập “made in Việt Nam” là VSmart VFS-410 và VFS-510.
Đang hiển thị 2201645673509662010.