Tranh chấp tín dụng: Nên giải quyết bằng trọng tài

Tranh chấp tín dụng: Nên giải quyết bằng trọng tài

(PL)- Thực tiễn giải quyết tranh chấp tín dụng cho thấy cơ chế trọng tài có nhiều ưu điểm như các bên có nhiều quyền tự định đoạt và tự do thỏa thuận, thời gian xử nhanh, đỡ tốn kém, bảo mật…
Đang hiển thị 2201645673509662010.