Hiệp hội taxi đã nhầm lẫn

Hiệp hội Taxi TP.HCM cho rằng Uber xuất hiện và hoạt động phi pháp tại Việt Nam là có sự nhầm lẫn.
Đang hiển thị 2201645673509662010.