Khai trương Trung tâm điều hành an ninh mạng SOC

Khai trương Trung tâm điều hành an ninh mạng SOC

(PLO) - Trung tâm điều hành SOC sẽ giúp nhanh chóng phát hiện mọi dấu hiệu tấn công vào hệ thống mạng, chủ động ứng phó, từ đó giảm thiểu các thiệt hại.  
Đang hiển thị 2201645673509662010.