Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam truyền tín hiệu về mặt đất

(PL)- Thông tin từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết tính đến 10 giờ (giờ Nhật Bản) ngày 19-1, vệ tinh Micro Dragon đã có ba lần liên lạc với trạm mặt đất tại ISAS/JAXA và trung tâm điều khiển tại ĐH Tokyo.
Đang hiển thị 2201645673509662010.