Tập đoàn Nhật TIS Inc. trở thành cổ đông của Tinhvan Group

Tập đoàn Nhật TIS Inc. trở thành cổ đông của Tinhvan Group

(PLO)- Ngày 20-6, các thủ tục theo thỏa thuận đầu tư của TIS Inc., thành viên của TIS INTEC Group, vào Tinhvan Group (Tinh Vân) đã được hoàn tất.
Đang hiển thị 2201645673509662010.