TikTok chính thức ra mắt tại Việt Nam

TikTok chính thức ra mắt tại Việt Nam

(PLO) - TikTok, nền tảng video ngắn đã chính thức ra mắt tại Việt Nam sau những bước đầu đặt nền móng và thử nghiệm thị trường.