Huawei mang công nghệ đến những khu vực xa xôi hẻo lánh

Huawei mang công nghệ đến những khu vực xa xôi hẻo lánh

(PLO)- Sáng kiến Tech4ALL nhằm mang công nghệ đến những khu vực xa xôi trên toàn thế giới.