Nhiều tính năng độc cho máy tính sử dụng Snapdragon 850

Nhiều tính năng độc cho máy tính sử dụng Snapdragon 850

(PLO) - Samsung là nhà sản xuất thiết bị đầu tiên thông báo tích hợp nền tảng tính toán di động Snapdragon 850 thế hệ tiếp theo mang đến trải nghiệm máy tính luôn kết nối, luôn sẵn sàng.
Đang hiển thị 2201645673509662010.