Làm thế nào để giảm thời gian xử lý văn bản?

Làm thế nào để giảm thời gian xử lý văn bản?

(PLO)- Viettel mOffice hiện đã được triển khai ở Văn phòng Chính phủ, nhiều bộ ngành và doanh nghiệp, giúp tiết kiệm tiền và giảm thời gian xử lý văn bản. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.