Chiêu trò dụ nhiều người đầu tư vào Robot AI có khả năng kiếm tiền

Chiêu trò dụ nhiều người đầu tư vào Robot AI có khả năng kiếm tiền

(PLO)- Thông qua những website, ứng dụng như: snowai và inb.network, các tổ chức, cá nhân này mời gọi người dân đầu tư tiền để thuê các “Robot AI” được giới thiệu là có “khả năng tự kiếm tiền”.
Đang hiển thị 2201645673509662010.