iPhone hết pin người dùng vẫn có thể dùng một số ứng dụng

iPhone hết pin người dùng vẫn có thể dùng một số ứng dụng

(PLO)- Trong bản cập nhật iOS 14, Apple đã bổ sung thêm Power Reserve Mode (chế độ dự trữ năng lượng), cho phép người dùng sử dụng một số chức năng ngay cả khi iPhone hết pin.
Đang hiển thị 2201645673509662010.