Huawei P30 Pro 'cháy hàng' ngày mở bán

Huawei P30 Pro 'cháy hàng' ngày mở bán

(PLO) - Ngay trong ngày mở bán đầu tiên, Huawei P30 Pro phiên bản màu Xanh Thiên Thanh đã “cháy hàng”. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.