Tính năng mới giúp bạn an toàn hơn khi đặt xe công nghệ

Tính năng mới giúp bạn an toàn hơn khi đặt xe công nghệ

(PLO)- Tính năng GrabProtect sẽ đưa ra một số khuyến cáo giúp người dùng có một chuyến đi an toàn hơn.
Đang hiển thị 2201645673509662010.