Độc đáo chiêu giao thức ăn gián tiếp trong mùa dịch COVID-19

Độc đáo chiêu giao thức ăn gián tiếp trong mùa dịch COVID-19

(PLO)- Phương thức giao hàng gián tiếp sẽ được triển khai đầu tiên tại Hà Nội và mở rộng đến các tỉnh, thành phố khác trong thời gian tới. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.