Cập nhật ngay giao diện mới của Gmail

Cập nhật ngay giao diện mới của Gmail

(PLO)- Giao diện mới của Gmail sắp tới sẽ thay thế giao diện cũ với những lỗi khó chịu tồn tại suốt hàng chục năm qua.
Đang hiển thị 2201645673509662010.