Giải pháp để phát triển Chính phủ điện tử

Giải pháp để phát triển Chính phủ điện tử

(PLO)- Văn phòng Chính phủ đang chủ trì xây dựng định hướng cụ thể nhằm phát triển Chính phủ điện tử, mục tiêu hướng tới nền kinh tế số và xã hội số.