Tỉnh đầu tiên của Việt Nam hợp tác toàn diện với Facebook

Tỉnh đầu tiên của Việt Nam hợp tác toàn diện với Facebook

(PLO)- Thừa Thiên - Huế là tỉnh đầu tiên của Việt Nam hợp tác toàn diện với Facebook.