‘Rần rần’ màn hình tràn màn hình

‘Rần rần’ màn hình tràn màn hình

(PL)- Đến một lúc người tiêu dùng không còn biết đâu là viền, đâu là màn hình trên smartphone.