Công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19

Công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19

(PLO)- Vietnam Online Hackathon 2020 chủ yếu hướng đến việc xây dựng ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và phục hồi sau đại dịch COVID-19.