Cẩn trọng mã độc kiểu mới trên Google Play

Cẩn trọng mã độc kiểu mới trên Google Play

(PLO)- Các chuyên gia Kaspersky Lab vừa phát hiện ra Trojan Dvmap trên Google Play.