Nhờ bà Phương Hằng, Asanzo bán 3.000 chiếc ti vi một ngày?

Nhờ bà Phương Hằng, Asanzo bán 3.000 chiếc ti vi một ngày?

(PLO)- "Công ty Asanzo bán ra thị trường 3.000 chiếc ti vi trong vòng một ngày nhờ livestream của bà Nguyễn Phương Hằng"- CEO Phạm Văn Tam.