Bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi

Bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi

(PL)- UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GTVT về việc bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi cũ - dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức BOT.
Đang hiển thị 2201645673509662010.