Xuất hiện loại malware cực kỳ nguy hiểm trên iPhone

Xuất hiện loại malware cực kỳ nguy hiểm trên iPhone

(PLO)- AceDeceiver là phần mềm độc hại có khả năng tấn công vào các thiết bị iOS chưa jailbreak và chiếm lấy Apple ID.