Xây dựng chợ đầu mối hoa Đà Lạt theo mô hình Nhật

Xây dựng chợ đầu mối hoa Đà Lạt theo mô hình Nhật

Ngày 8-4, UBND tỉnh Lâm Đồng và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thống nhất xây chợ hoa đầu mối theo mô hình chợ hoa OTA (Nhật Bản) và liên kết với chợ Bình Điền (TP.HCM). 
Đang hiển thị 2201645673509662010.