Áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để chống tội phạm

Áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để chống tội phạm

(PLO)- Bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ nhận diện khuôn mặt, bạn có thể phát hiện đối tượng cần tìm trong tích tắc.