Phòng dịch COVID-19 mùa tựu trường

Phòng dịch COVID-19 mùa tựu trường

(PL)- Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát, thay vì lo lắng, phụ huynh nên trang bị kiến thức để bảo vệ bản thân và con em trong mùa tựu trường.

Dịch bệnh rình rập trẻ mùa tựu trường

Dịch bệnh rình rập trẻ mùa tựu trường

(PL)- Phụ huynh cần được trang bị những kiến thức cần thiết để phòng bệnh cho con em mình.
Đang hiển thị 2201645673509662010.