Tối ưu hóa sản xuất với giải pháp từ Microsoft

Tối ưu hóa sản xuất với giải pháp từ Microsoft

(PLO) - Votiva và Microsoft tổ chức hội thảo “Tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh với giải pháp Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operation dành cho ngành sản xuất đồ gỗ” tại văn phòng Microsoft. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.