Microsoft giúp chính phủ Mỹ theo dõi buôn bán cần sa hợp pháp

(PL)- Hãng công nghệ Mỹ Microsoft hợp tác cùng công ty khởi nghiệp Kind Financial giúp các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ theo dõi cần sa hợp pháp từ lúc trồng tới khi bán.
Đang hiển thị 2201645673509662010.