Cách kích hoạt tốc độ làm mới 120 Hz trên iPhone 13 Pro

Cách kích hoạt tốc độ làm mới 120 Hz trên iPhone 13 Pro

(PLO)- iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max nổi bật với tốc độ làm mới 120 Hz, tuy nhiên, hiện tại có rất ít ứng dụng tận dụng được tốc độ làm mới này.