123Pay được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

123Pay được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

(PLO) - Vừa qua, 123Pay đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức cấp giấy phép cho hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Đang hiển thị 2201645673509662010.