Smart City và Cách mạng Công nghiệp 4.0

Smart City và Cách mạng Công nghiệp 4.0

(PLO)- Sea to Sea 2018 là chương trình học thuật nhằm tạo cơ hội giao lưu học hỏi cho các bạn sinh viên toàn thành yêu thích bộ môn tiếng Anh.