Google Maps sửa thông tin ghi sai về bãi biển Phú Lâm

Google Maps sửa thông tin ghi sai về bãi biển Phú Lâm

(PLO)- Google đã xóa cụm từ “Golden, sandy South China sea beach” và hiển thị thành “Bãi biển Phú Lâm”.
Đang hiển thị 2201645673509662010.