Cách thay đổi giao diện và font chữ trên iMessage

Cách thay đổi giao diện và font chữ trên iMessage

(PLO)- Custom Message Styles cho phép người dùng thay đổi giao diện, font chữ trên iMessage chỉ với vài thao tác đơn giản.