Vụ 20.000 viên thuốc: Lỗ hổng trong tiếp nhận viện trợ

Vụ 20.000 viên thuốc: Lỗ hổng trong tiếp nhận viện trợ

Câu chuyện gần 20.000 viên thuốc Tasigna đã bị tiêu hủy do quá hạn sử dụng đã cho thấy những lỗ hổng khá lớn trong vấn đề tiếp nhận các gói viện trợ thuốc từ nước ngoài.
Đang hiển thị 2201645673509662010.