Mang các tính năng ‘đỉnh’ lên smartphone cũ

Mang các tính năng ‘đỉnh’ lên smartphone cũ

(PL)- Người dùng smartphone cũ có thể trải nghiệm những tính năng của các “siêu phẩm” bằng các ứng dụng phụ trợ.
Đang hiển thị 2201645673509662010.