Người dùng Android dẫn đầu xem phim đen

Người dùng Android dẫn đầu xem phim đen
(PLO) - Vài tháng trước đây đã có một thống kê về việc xem phim đen trên smartphone, và theo thống kê ấy thì người dùng Android đã dẫn đầu về việc xem phim đen nhiều nhất.