Phủ sóng miễn phí đường hoa Ất Mùi 2015

Phủ sóng miễn phí đường hoa Ất Mùi 2015
(PLO) - S-wifi sẽ được triển khai tại khu vực lễ hội Đường Sách, Đường Hoa và Chợ Hoa Xuân nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi mừng tết Ất Mùi 2015 của người dân thành phố.