Trải nghiệm Windows đời "cổ"

Trải nghiệm Windows đời "cổ"
(PLO) – Một số lập trình viên đã mô phỏng lại những phiên bản Windows đầu tiên dựa trên trình duyệt, cho phép người dùng có thể trải nghiệm dễ dàng mà không cần cài đặt và thiết lập các thông số rắc rối.