Cách vệ sinh tai nghe đúng cách

Cách vệ sinh tai nghe đúng cách
(PLO)- Chúng ta có thể vệ sinh điện thoại hoặc laptop nhiều lần trong một năm, nhưng hầu như rất ít ai quan tâm đến việc vệ sinh tai nghe.