4 cách tăng dung lượng bộ nhớ cho smartphone

4 cách tăng dung lượng bộ nhớ cho smartphone
(PLO) - Các tập tin trùng lặp trên smartphone thường chiếm dụng khá nhiều không gian, khiến bộ nhớ nhanh đầy và thiết bị hoạt động chậm chạm. Làm thế nào để tăng dung lượng cho smartphone?