Cách tìm lại mật khẩu Facebook

Cách tìm lại mật khẩu Facebook
(PLO)- Nếu đang sử dụng Google Chrome trên máy tính hoặc smartphone, trình duyệt sẽ tự động lưu và đồng bộ hóa dữ liệu (tên đăng nhập, mật khẩu) trên tất cả thiết bị.