Cần làm gì để hạn chế tấn công mạng?

Cần làm gì để hạn chế tấn công mạng?
(PLO) - Khi tấn công mạng trở nên tinh vi và diễn ra thường xuyên hơn, 86% Giám đốc An ninh mạng (CISO) cho rằng việc xảy ra sự cố bảo mật mạng trong công ty là không thể tránh khỏi.