Phụ kiện giúp bạn trở thành X-Men

Phụ kiện giúp bạn trở thành X-Men
(PLO) – Thế hệ 8x chắc chắn đã từng có một ước mơ trở thành một X-Men, muốn điều khiển kim loại như Magneto, hoặc kiếm soát tâm trí như giáo sư Charles Xavier?