iPhone có thể mở khóa bằng khuôn mặt

iPhone có thể mở khóa bằng khuôn mặt
(PLO) – Một thông tin khá hấp dẫn có thể sẽ là tin vui cho tin đồ ifan đó chính là việc Apple đã đăng ký một bằng sáng chế mới trong việc nhận diện khuôn mặt trên các sản phẩm của hãng.