Người dùng iPhone thông minh hơn người dùng Android?

Người dùng iPhone thông minh hơn người dùng Android?
(PLO) – Một nghiên cứu khảo sát mới từ mạng quảng cáo trực tuyến Chitika tại Mỹ cho biết: “Nếu bạn đang dùng iPhone có lẽ bạn sẽ thông minh hơn người ngồi bên cạnh bạn đang sở hữu một thiết bị Android”.