2 cách xóa các số điện thoại trùng lặp

2 cách xóa các số điện thoại trùng lặp
(PLO) - Việc khôi phục danh bạ từ nhiều nguồn khác nhau (Gmail, iCloud…) đôi khi sẽ dẫn đến tình trạng bị trùng lặp các số điện thoại liên lạc. Làm thế nào để khắc phục vấn đề trên?